โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกับ ๒ โรงเรียนระดับอำเภอ นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกับ ๒ โรงเรียนระดับอำเภอ นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 19 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ดร.พวงทอง วังราษฏร์ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา พร้อมคณะ เข้าพบอาจารย์ธีรดา แก้วบุญปัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม และอาจารย์สมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษา พี่เลี้ยง มทร.ล้านนา

       การเข้าพบท่านรองผู้อำนวยการทั้งสองโรงเรียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนระดับมัธยมและอาชีวศึกษามีทักษะวิชาชีพก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

        โดยทั้งสองโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญ สนใจและยินดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย 

ขอบคุณภาพ/ข่าว โดย ดร.พวงทอง วังราษฏร์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา