โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาและนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยในการคว้าชัย UTK Games | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาและนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยในการคว้าชัย UTK Games

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 734 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เช้าวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาและตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วย นายพงษกรณ์ สุริยะดี นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ รางวัล RMUT Sport Boy 2017   นางสาวนีรนุช  แพะคำ นักศึกษาหลักสูตร ปวส. การตลาด รางวัลเหรียญทองการแข่งขันรายการเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว – หญิง และรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเซปักตะกร้อทีมชุด – หญิง  และนายวรเดช จะบอ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน 2/2) สาขาพืชศาสตร์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันรายการกรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร โดยนักศึกษาดังกล่าวเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างสามัคคี สานไมตรี 9 ราชมงคล” ระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          รายละเอียดการแข่งขัน http://www.lpc.rmutl.ac.th/news/3343
          http://www.lpc.rmutl.ac.th/news/3388
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา