โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-02-14

แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้รางวัลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษดีเด่น พ.ศ.2559
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้รางวัลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษดีเด่น พ.ศ.2559  >>คลิกดูรายละเอียด >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ :ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ :ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ"Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2017):Enabling Change and Ouality of Like through Psychology"วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เข้ารับการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับสาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ๑ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560  โดยเมื่อผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับสาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ๑ ของสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  ต่อไป          ข่าว / ภาพ : อ.พงศกร สุรินท... >> อ่านต่อ


กิจกรรมสถาบันคลังสมองของชาติประจำปี 2560
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย มรภารกิจในการหนุนเสริมความเข้มแข็งของระบบอุดมศึกษา และใช้พลังปัญญาของบุคลากรในระบบอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษาและพัฒนาประเทศ มีความยินดีนำเสนอหลักสูตรต่างๆ และโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศสำหรับปี 2560 ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมต่างๆและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www.knit.or.th >> อ่านต่อ


มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 (Regional Research EXPO 2017)
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 (Regional Research EXPO 2017)"ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ และห้องจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาต รุ่น 2"
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่น 2"ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาและนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยในการคว้าชัย UTK Games
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          เช้าวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาและตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วย นายพงษกรณ์ สุริยะดี นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ รางวัล RMUT Sport Boy 2017   นางสาวนีรนุช  แพะคำ นักศึกษาหลักสูตร ปวส. การตลาด รางวัลเหรียญทองการแข่งขันรายการเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว – หญิง และรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเซปักตะกร้อทีมชุด – หญิง  แล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา