โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบของรางวัลสนับสนุนโครงการเดินเทิดพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบของรางวัลสนับสนุนโครงการเดินเทิดพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เช้าวันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบของรางวัลสนับสนุนโครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากคุณราชิต  ตั้งพระกิตติคุณ ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ  ณ ห้องสำนักงานรองอธิการบดี เพื่อสนับสนุนการจับรางวัลสลากหางบัตรแก่นักศึกษาในกิจกรรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
       ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา