โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม  2560  ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป  สาขาการเงิน จำนวน 1 อัตรา  สาขาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา  ในวัน และเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053-851888 ต่อ 247 หรือ www.cmcoop.or.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา