โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-02-08

สำนักงานประกันฯ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานประกันฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

        8 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ มทร.... >> อ่านต่อ


ประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี 2557
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

            ด้วย มทร.ล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะขายพัสดุที่อยู่ในสภาพชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 231 รายการ ดังนี้ >> อ่านต่อ


การแก้ไขปรับปรุงรหัสพยัญชนะและเลขประจำของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานจังหวัดลำปาง  แจ้งการแก้ไขปรับปรุงรหัสพยัญชนะและเลขประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คศ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม  2560  ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป  สาขาการเงิน จำนวน 1 อัตรา  สาขาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา  ในวัน และเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053-851888 ต่อ 247 หรือ >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ราชภัฏ Books & IT Fair ครั้งที่ 12”
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สำนักงานจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน  “ราชภัฏ Books & IT Fair ครั้งที่ 12” กำหนดจัดงานระกว่างวันที่ 21-24  กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ภายในงานมีกิจกรรมการออกบูธจำหน่ายสินค้าด้านไอทีและสื่อสื่ง... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนต์สั้น ในหัวข้อ นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ และผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) งานวันนวัตรกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนต์สั้น ในหัวข้อ นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ และผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560  ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จ... >> อ่านต่อ


การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดกิจกรรม “การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560” โดยข้อกำหนดสำหรับการประกวด "เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2560">> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2560ณ University of Myazaki ประเทศญี่ปุ่น>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทณ์วิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่อยากอย่างที่คิด”วันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 13


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา