โลโก้เว็บไซต์ การแก้ไขปรับปรุงรหัสพยัญชนะและเลขประจำของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การแก้ไขปรับปรุงรหัสพยัญชนะและเลขประจำของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงานจังหวัดลำปาง  แจ้งการแก้ไขปรับปรุงรหัสพยัญชนะและเลขประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คศ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา