โลโก้เว็บไซต์ นักกรีฑาจาก มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักกรีฑาจาก มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 285 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นายวรเดช จะบอ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน 2/2) สาขาพืชศาสตร์ นักกีฬากรีฑาหนึ่งเดียวจาก มทร.ล้านนา ลำปาง ตัวแทนนักกรีฑา มทร.ล้านนา  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการกรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร – ชาย ด้วยสถิติ 21.41 นาที ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างสามัคคี สานไมตรี 9 ราชมงคล”

สำหรับผลการแข่งขันรายการกรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร – ชาย ได้ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. ผลการแข่งขันเหรียญทอง ได้แก่ นายมณฑล  พรมมูล จาก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่นายจิระศักดิ์  สุวรรรรัชน์ จาก มทร.ศรีวิชัย  และรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่นายวรเดช  จะบอ จาก มทร.ล้านนา ลำปาง 

ข่าว: อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
ภาพ: คุณอภิรดี เลี้ยงประเสริฐ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา