โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ” ปลุกจิตอาสา อนุรักษ์ธรรมชาติ และสามัคคี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ” ปลุกจิตอาสา อนุรักษ์ธรรมชาติ และสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 403 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายสมภพ สมยา นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยทีมงานสโมสรฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ “ราชมงคลร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ” ณ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนำทีมตัวแทนผู้บริหารปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นที่ระลึกในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามแผนกิจกรรมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสโมสรนักศึกษา โดยมีการวางแผนการดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำดินผสมปูน จำนวน ๕ ฝาย และฝายชะลอน้ำไม้ไผ่เสริมดินจำนวน ๑ ฝาย  รวมเป็น ๖ ฝาย 

         สำหรับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อน้ำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากระรรมชาติต้นแบของการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตสาธารณะต่อชุมชน       ที่นักศึกษาอาศัย สร้างจิตสำนึกที่ดีและมีความรัก สมัครสมาน สามัคคีระหว่างเพื่อนในมหาวิทยาลัยเดียวกันอีกด้วย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวปิดท้าย 

ติดตามชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/admin.php?page=photos_add&upload_mode=multiple&processed=1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา