โลโก้เว็บไซต์ อุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ลงงานบริการวิชาการแก่ชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ลงงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 อาจารย์พงศกร  สุรินทร์ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ชั้นปีที่ 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงงานบริการวิชาการสร้างชั้นวางก้อนเชื้อเห็ด ภายใต้โครงการยกระดับหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

     สำหรับการลงงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของคณะซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกวางแผนงานการทำงานด้านการผลิต การแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน และเพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม

     ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ

     ภาพ/ที่มาของข่าว : อ.พงศกร  สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา