โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.ล้านนา ลำปาง แก่ท่านผู้อำนวยการ สกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และท่านรองผู้อำนวยการ เกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ทั้งนี้ การนำเสนอโครงการและการหารือดังกล่าว ได้รับความสนใจจากทั้ง ๒ โรงเรียนประจำจังหวัดลำปาง เป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะผลักดันโครงการนี้ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา