โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-02-02


มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.ล้านนา ลำปาง แก่ท่านผู้อำนวยการ สกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และท่านรองผู้อำนวยการ เกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ทั้งนี้ การนำเสนอโครงการและการหารือดังกล่าว ได้รับความสนใจจากทั้ง ๒ โรงเรียนประจำจังหวัดลำปาง เป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะผลักดันโครงการนี้ต่อไป >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมนักศึกษา ปวส.๒ เตรียมการเข้ารับทดสอบ V-Net
พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ๒ทุกหลักสูตร เพื่อเตรียมการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีกำหนดการจัดสอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยทางมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการทบทวนความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา เพื่อเข้ารับการทดสอบในระหว่างวันที่ ๑ ๘ ๑๕ และ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ... >> อ่านต่อ


ประสบการณ์นอกโรงเรียน...นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ทรรศนศึกษาดูงานฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

       วันนี้ ๑ ก.พ. ๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คุณครูโรจน์ฤทธิ์ โชครวย ครู คศ.๒ พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงจำนวน ๒ คน นำคณะนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวิน) จำนวน ๒๘ คน เข้าทรรศนศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์ปีก (ไก่พันธ์ไข่) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร กองเงิน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ         โอกาสนี้ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องไก่พั... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เส้นทางภาคอีสาน ๘ จังหวัด
พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 22 – 28 มกราคม 2560 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย เส้นทางภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย และเลย ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ อาจารย์ศิริขวัญ ปัญญาเรียน และอาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น         การศึกษาดูงานดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้รับความร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          1 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา อาจารย์หลักสูตรการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอโปสเตอร์บทความเรื่องการจัดการความรู้แบบบูรณาการสู่นวัตกรรมรูปแบบการเรียน และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเสวนา CoP 5 ด้านการจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์กร  ในงานประชุมสัมมนาการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก          สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดโดยเครือข... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  และเข้าร่วมพิธีแสงดตนเป็นพุทธมามกะและพีธีเวียนเทียน ณ วัดพระอารามหลวง  ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น.  >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดลำปาง
พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        จังหวัดลำปาง ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2560 เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  สนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง และเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา