โลโก้เว็บไซต์ ประสบการณ์นอกโรงเรียน...นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ทรรศนศึกษาดูงานฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประสบการณ์นอกโรงเรียน...นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ทรรศนศึกษาดูงานฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันนี้ ๑ ก.พ. ๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คุณครูโรจน์ฤทธิ์ โชครวย ครู คศ.๒ พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงจำนวน ๒ คน นำคณะนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวิน) จำนวน ๒๘ คน เข้าทรรศนศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์ปีก (ไก่พันธ์ไข่) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร กองเงิน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ 

        โอกาสนี้ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องไก่พันธุ์ไข่ สารอาหาร ประโยชน์จากไข่ อาทิ ไข่แดง ไข่ขาว เปลือกไข่ แก่เด็กนักเรียน ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวิน) เป็นอย่างมาก โดยเด็ก ๆ ได้ยกมือถามว่า ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ทำไมเปลือกไข่จึงมีสีน้ำตาล ฯลฯ

         พร้อมกันนี้ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ ยังได้มอบไข่ไก่สด เป็นที่ระลึกให้แก่เด็กนักเรียนเอากลับบ้านให้ผู้ปกครองทำกับข้าวให้ทาน และถือเป็นการประชาสัมพันธ์ไข่ไก่สดจากฟาร์ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางอีกด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา