โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  และเข้าร่วมพิธีแสงดตนเป็นพุทธมามกะและพีธีเวียนเทียน ณ วัดพระอารามหลวง  ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา