โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 204 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          27 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 18 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม
        สำหรับการจัดกิจกรรมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11  กำหนดจัดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-09.30 น. โดยใช้เส้นทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน เลี้ยวกลับบริเวณสะพานลอยบ้านปงวัง เดินย้อนกลับไปทางทิศเหนือ เลี้ยวกลับเข้ามหาวิทยาลัยฯ โดยในการจัดกิจกรรมกำหนดให้แต่งกายสุภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สวมเสื้อสีขาว นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สวมเสื้อกิจกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สวมเสื้อสีม่วง บัตรเดินเทิดพระเกียรติสำหรับนักศึกษาราคา 20 บาท คณาจารย์ 100 บาท บุคลากร 50 บาท โดยสามารถเก็บหางบัตรไว้ชิงรางวัลภายหลังกิจกรรมได้
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา