โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เชิญร่วมกิจกรรมราชมงคลร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เชิญร่วมกิจกรรมราชมงคลร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล้านนา ลำปาง  ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ราชมงคลร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  เวลา 08.00-16.00 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 0 5434 2547-8 ต่อ 126

          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ

          กำหนดการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา