โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-01-26

มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์เกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง (อ.พ.ร.สัมพันธ์) ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรหน่วยงานสถานศึกษา ๑๓ แห่ง รวม ๘ ทีม เข้าร่วม  การประชุมดังกล่าว เป็นการหาข้อสรุปร่วมกันในเรื่องของรูปแบบการจัดงาน กำหนดการ โปรแกรมการแข่งขันกี... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เชิญร่วมกิจกรรมราชมงคลร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล้านนา ลำปาง  ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ราชมงคลร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  เวลา 08.00-16.00 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 0... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 สัญจร จ.เชียงราย
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

                  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 (สัญจร)ในเวลา 13.00 น. ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการบริหารงานของคณะฯ ต่อไป                 และในวันที่ 25 มกราคม 2560 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าไปศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ บ้านดอยสะโง๊ะ อำเภอเชียง... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560  ในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2560”  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.most.go.th และ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560   ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณารับรางวัลจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อความสะดวกในการเสนอชื่อและรวบรวมข้อมูลท่านสามารถเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ราชภัฎ Book & IT Fair ครั้งที่ 12”
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเชิงวิชาการ และส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันเชิงวิชาการ ภายในงาน “ราชภัฎ Book & IT Fair ครั้งที่ 12”   ระหว่างวันที่ 21-24  กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลบำปาง  ผู้สนใจสามารถด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา