โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560   ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณารับรางวัลจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อความสะดวกในการเสนอชื่อและรวบรวมข้อมูลท่านสามารถเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ www.promotion-scitec.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม  2560 หรือโทรสอบถามโทร. 02-4523321,02-4707433-4 (คุณเกศินี / คุณวิชชุดา)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา