โลโก้เว็บไซต์ ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการบริจาคสิ่งของต้านภัยหนาว บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการบริจาคสิ่งของต้านภัยหนาว บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 447 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ชมรมสื่อสร้างสรรค์ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และชมรมวิทยุซีบีภาคเหนือ เชียงใหม่ จัดโครงการบริจาคของต้านภัยหนาว ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านสองธาร บ้านแม่ขี้มูก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและภาคีเครือข่าย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ








ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา