โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-01-04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเกษตรและอิเล็กทรอนิกส์
พุธ 4 มกราคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                 ตามประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเกษตรและอิเล็กทรอนิกส์ ... >> อ่านต่อ12 ปีราชมงคลล้านนา ยกระดับความสามารถ ก้าวข้ามผ่านกับดักความยากจนของคนไทย
พุธ 4 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดงานยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมซึ่งเป็นที่พึ่งของชุมชน ภายใต้แนวคิด >> อ่านต่อ


12 ปีราชมงคลล้านนา ยกระดับความสามารถ ก้าวข้ามผ่านกับดักความยากจนของคนไทย
พุธ 4 มกราคม 2560 / RMUTL ช่อง@Youtube

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดงานยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมซึ่งเป็นที่พึ่งของชุมชน ภายใต้แนวคิด >> อ่านต่อ


ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการบริจาคสิ่งของต้านภัยหนาว บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
พุธ 4 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         ชมรมสื่อสร้างสรรค์ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และชมรมวิทยุซีบีภาคเหนือ เชียงใหม่ จัดโครงการบริจาคของต้านภัยหนาว ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านสองธาร บ้านแม่ขี้มูก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559           การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและภาคีเครือข่าย          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา