โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีบำพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีบำพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 630 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          20 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา