โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร ขย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร ขย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายเลขทะเบียนเลขสวย  ครั้งที่ 19 หมวดอักษร ขย ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา