โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมงาน 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
          งาน 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวปาฐากถาพิเศษ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน 31 ราย โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุณา อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาคนแรก กล่าวปาฐากถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
          สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “Moving Across Middle Income Trap (MIT) Border though Human Resource Capacity Building” โดยผู้ร่วมอภิปรายจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษา รวมทั้งภาครัฐจากในและต่างประเทศ การแข่งขันทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ นิทรรศการนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน อาทิ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต สายน้ำแห่งนวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ดนตรีในสวน กาดหมั้วคัวกิ๋น และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 3,000 คน
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา