โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและสื่อมวลชนร่วมชมบูทนิทรรศการ
          สำหรับบูทนิทรรศการของมหาวิทยาลัยฯ นำเสนอผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ และเปิดชิมผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา