โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-01-19

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและสื่อมวลชนร่วมชมบูทนิทรรศการ          สำหร... >> อ่านต่อ


พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ National Polytechnic Institute of Cambodia ประเทศกัมพูชา
พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านงาน งานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศกัมพูชาในโอกาสที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทตโนโลยีราชมงคลล้านนาในวันที่ 18 มกราคม 2560 ได้แก่ National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC) นำโดย Dr. Phearin Bun อธิการบดี NPIC Ms. Miena Sok และ Mrs.Samedy Hong และ National Technical Training Institute (NTTI) นำโดย Mr. Chhar Khemarin รองอธิการบดี NTTI และ Ms.Ramony Lek โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้ง นักศึกษา ปวส.2 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา V-NET
พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เวลา 09.00-15.00 น.          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา