โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สำนักส่งเสริมวิชาการปละงานทะเบียน มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช. ระดับ  ปวส. ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560  ให้ทราบโดยทั่วกัน

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา