โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-01-17

ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
อังคาร 17 มกราคม 2560 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

            สำนักส่งเสริมวิชาการปละงานทะเบียน มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช. ระดับ  ปวส. ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560  ให้ทราบโดยทั่วกันปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ตารางการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL)
อังคาร 17 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ตารางการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL)  ให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการทดสอบ ผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์  สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.arit.rmutl.ac.th ล่วงหน้... >> อ่านต่อปฏิทินการศึกษา 2560
อังคาร 17 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  คลิกดูรายละเอียด  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา