โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา แจ้งกำหนดฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา แจ้งกำหนดฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 759 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ และมีพิธีรับพระราชทานปริญญาในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนั้น เพื่อความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กองพัฒนานักศึกษา            จึงขอแจ้งกำหนด การซ้อมย่อยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (แยกตามพื้นที่) ดังนี้ 

๑. พื้นที่เชียงใหม่ กำหนดวันซ้อมย่อยระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว (เฉพาะวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๒. พื้นที่เชียงราย กำหนดวันซ้อมย่อยระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

๓. พื้นที่ลำปาง กำหนดวันซ้อมย่อยระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

๔. พื้นที่น่าน กำหนดวันซ้อมย่อยวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน

๕. พื้นที่ตาก กำหนดวันซ้อมย่อยระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

๖. พื้นที่พิษณุโลก กำหนดวันซ้อมย่อยระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

บัณฑิตท่านใดเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร.๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต่อ ๑๒๓๐ 

ขอบคุณภาพ/ข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา