โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์  โครงการแข่งขันภาษาจีนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันภาษาจีนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


                  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ขอประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันภาษาจีนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้หัวข้อ “อะเมซิ่งไทยแลนด์”  เพื่อให้นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งผลงานในรูปแบบคลิปวีดิโอ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยจัดทำคำบรรยายเป็นภาษาจีนกลาง  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มกราคม  2560