โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานโครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เฉพาะส่วนของจังหวัดลำปาง) กิจกรรม ศาสตราคู่แผ่นดิน วิถีถิ่นดินแดนเขลางค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมงานโครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เฉพาะส่วนของจังหวัดลำปาง) กิจกรรม ศาสตราคู่แผ่นดิน วิถีถิ่นดินแดนเขลางค์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 190 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เฉพาะส่วนของจังหวัดลำปาง) กิจกรรม ศาสตราคู่แผ่นดิน วิถีถิ่นดินแดนเขลางค์ ระหว่างวันที่ 13-14  มกราคม  2560 พิธีเปิดวันที่ 14 มกราคม  2560 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดปงสนุก ลำปาง  โดยมีขบวนแห่พระพุทธ พระพุทธบาท       พระธาตุ พระธรรม และศาสตราวุธคู่พระเจ้าแสนเซ่ นิทรรศการ  จิตวิญญาณศาสตราคู่แผ่นดิน วิถีถิ่นดินแดนเขลางค์ การแสดง แสง สี เสียง “ศาสตราคู่แผ่นดิน วิถีถิ่นดินแดนเขลางค์” การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกาวมั้วคัวแลง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา