โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-01-11

ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560
พุธ 11 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมงานวันครู  ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 และร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 62 รูป วันที่ 16 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น .เป็นต้นไป  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานโครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เฉพาะส่วนของจังหวัดลำปาง) กิจกรรม ศาสตราคู่แผ่นดิน วิถีถิ่นดินแดนเขลางค์
พุธ 11 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เฉพาะส่วนของจังหวัดลำปาง) กิจกรรม ศาสตราคู่แผ่นดิน วิถีถิ่นดินแดนเขลางค์ ระหว่างวันที่ 13-14  มกราคม  2560 พิธีเปิดวันที่ 14 มกราคม  2560 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดปงสนุก ลำปาง  โดยมีขบวนแห่พระพุทธ พ... >> อ่านต่อขอประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2560
พุธ 11 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                   สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง  ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี  พ.ศ .2560  ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ราคา 390 บาท ต่อ 1 ปี รวม 6 ฉบับ (มกราคม – ธันวาคม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-265031 ต่อ 302-310 >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา