โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ Strat Up SMEs 2016 งานนี้ SMEs ต้องห้าม (พลาด) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ Strat Up SMEs 2016 งานนี้ SMEs ต้องห้าม (พลาด)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 อาจารย์กร   จันทรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (ผู้ประสานงาน)โครงการ Strat Up SMEs 2016เปิดเผยว่า มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า พัฒนาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สมาคมคลัสเตอร์จังหวัดลำปาง และสมาพันธ์ SMEsไทย (ลำปาง) ได้ร่วมกันจัดงาน SMART SMEs 2016ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ –๑๕.๐๐ น. ณ  โรงแรมลำปางเวียงทอง

                 ภายในงานจะมีการเปิดตัวโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้ง ๙ หน่วยงาน และโครงการร่วมของ สสว. จำนวน ๒ โครงการ/โครงการ TURNAROUND ของ มทร.ธัญบุรี และโครงการ STRONGERของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/Northern Smart SMEs/พบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้าน SMEs2/ทีมผู้บริหารจากสื่อออนไลน์ LINE Google /ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ขับเคลื่อนธุรกิจภาคเหนือสู่อาเซียน/  ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ผู้พลิกธุรกิจติดลบสู่ ๑,๐๐๐ ล้าน และเจ้าของสวนผักโอ้กะจู๋ จังหวัดเชียงใหม่

              อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวต่อว่า สำหรับท่านที่มาร่วมโครงการ สามารถสมัครฟรีและตลอดการอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ                       โดยไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โอกาสนำสินค้าร่วมออกบูธต่างประเทศ นอกจากนี้ยังพบกับบูธกิจกรรม  จาก LINE Google บูธให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ SMEs START UP/TURN AROUND/STRONGER                  & Start Up SMEs 2016 ท่านที่สนใจสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โทร. ๐๕๔-๓๔๒๕๔๗-๘ หรือ http://ubi.rmutl.ac.th หอการค้าจังหวัดลำปาง โทร.๐๕๔-๒๖๕๐๗๘ หรือ ๐๙๓-๑๙๓๗๗๗๙ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันงาน หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม รับจำกัดไม่เกิน ๔๐๐ ท่าน อาจารย์กร กล่าวปิดท้าย


คำค้น : Strat Up SMEs

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา