โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และขนม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และขนม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 344 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และขนม เพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประชาชนบ้านลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 21-22  มกราคม  2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094-8303767


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา