โลโก้เว็บไซต์ การจัดประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์ ในร้านนิทรรศการ กฟผ.แม่เมาะ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การจัดประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์ ในร้านนิทรรศการ กฟผ.แม่เมาะ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 393 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เหมืองแม่เมาะ ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์ ในร้านนิทรรศการ กฟผ.แม่เมาะ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2560  ในร้านนิทรรศการ กฟผ.แม่เมาะ  ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม  2559-5 มกราคม  2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054-256073 ,054-265093 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา