โลโก้เว็บไซต์ ขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถทุกครึ่งเสาร์แรกของเดือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถทุกครึ่งเสาร์แรกของเดือน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 357 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการด้านใบขับรถทุกครึ่งเสาร์แรกของเดือน ในวันที่ 7 มกราคม  2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา