โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ปีการศึกษา 60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ปีการศึกษา 60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ธันวาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560  ผู้มีรายชื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือเค้าเตอร์เซอร์วิส สำหรับผู้ประสงค์ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถติดต่อผ่อนผันด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา ระหว่างวันที่4-6 มกราคม 2560 ตามวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 211


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา