โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-12-27

มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และราชมงคลแฟร์’60 น้อมรำลึก “พระราชกรณียกิจทั่วหล้า เพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย”
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานจัดการประชุมคณะคณะกรรมการงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ลานอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐-๘๔ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ปีการศึกษา 60
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560  ผู้มีรายชื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือเค้าเตอร์เซอร์วิส สำหรับผู้ประสงค์ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถติดต่อผ่อนผันด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา ระหว่างวันที่4-6 มกราคม 2560 ตามวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 211          >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขอความร่วมมือนายจ้างประเมินคุณลักษณะบัณฑิต
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอความอนุเคราะห์นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา สถานประกอบการ ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่อยู่ในความดูแล พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยสามารถดำเนินการ 2 ช่องทางคือ ช่องทางแรก เมื่อกรอกแบบประเมินเรียบร้อยให้ประทับตราของสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงานมอบคืนให้บัณฑิตเพื่อส่งคืนมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา