โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ขอเชิญร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559  เวลา 22.00 น. ณ  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง และทุกวัดในจังหวัดลำปาง การแต่งกาย แต่งชุดปฏิบัติธรรม หรือเสื้อสีขาว กางเกงขาว หรือสีอ่อน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา