โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              กระทรวงศึกษาธิการ ขอซักซ้อมแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ ขอให้เน้นกิจกรรมทางศาลนา ที่ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ การทำความดี การดำเนินการทำสาธารณประโยชน์ เพื่อประเทศชาติและส่วนรวม ส่วนกิจกรรมบันเทิงขอให้เป็นรูปแบบที่อัตลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศ เน้นการแสดวความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และไม่นำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประดับในที่ไม่เหมาะสม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา