โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) หรือสตมวาร (100 วัน) คราวละ 9 วัน จำนวน 2 คราว โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.mug.go.th  หัวข้อประชาสัมพันธ์: ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา