โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-12-16

การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm Training)
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm Training) และจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน “งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์”
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมงาน  “งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์” วันที่ 21 มกราคม  2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ    ผู้สนใจสามารดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgi.ac.th >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) หรือสตมวาร (100 วัน) คราวละ 9 วัน จำนวน 2 คราว โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.mug.g... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา