โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ งานโครงการหลวง 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ งานโครงการหลวง 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 354 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานโครงการหลวง 2559 “ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี  โครงการหลวง” วันที่ 22-25  ธันวาคม  2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการวิชาการ การจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของโครงการหลวง การสาธิตและจำหน่ายอาหารจากผลิตผลของโครงการหลวง กิจกรรมประกวด และการแสดงของชนเผ่าต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการหลวง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-810765-8 ต่อ 105,102


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา