โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-12-14

มทร.ล้านนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
พุธ 14 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรขึ้น >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ งานโครงการหลวง 2559
พุธ 14 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานโครงการหลวง 2559 “ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี  โครงการหลวง” วันที่ 22-25  ธันวาคม  2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการวิชาการ การจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของโครงการหลวง การสาธิตและจำหน่ายอาหารจากผลิตผลของโครงการหลวง กิจกรรมประกวด และการแสดงของชนเผ่าต่าง ๆ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คึกคัก มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๕๕๕ ราย
พุธ 14 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ ให้กับนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี /ปริญญาตรีเทียบโอน /และระดับ 8o  ทั้งนี้ โดย /สาขาการบัญชี และสาขาต่าง ๆ โดยสาขาการบัญชี ดำเนินการสอบข้อเขียน ณ สาขาการบัญชี สาขาการไฟฟ้า ดำเนินการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารคณะวิศวกรรมชั้น ๔ และสาขาอื่นๆ สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ทั้งนี้ ตามรายชื่อนักเรียนที่... >> อ่านต่อ


สภ.เมืองลำปาง จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
พุธ 14 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมพบปะกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบหอพัก ร้านเกม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสุรา บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดลำปาง) ๒๕๕๙
พุธ 14 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลแห่งประเทศไทย (จังหวัดลำปาง) ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลดังกล่าว มีหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การทุจริตคอรัปชัน เป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา