โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา  ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  คึกคัก มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๕๕๕ ราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คึกคัก มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๕๕๕ ราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 463 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ ให้กับนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี /ปริญญาตรีเทียบโอน /และระดับ 8o  ทั้งนี้ โดย /สาขาการบัญชี และสาขาต่าง ๆ โดยสาขาการบัญชี ดำเนินการสอบข้อเขียน ณ สาขาการบัญชี สาขาการไฟฟ้า ดำเนินการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารคณะวิศวกรรมชั้น ๔ และสาขาอื่นๆ สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ทั้งนี้ ตามรายชื่อนักเรียนที่สมัครรอบโควตาดังกล่าว มีจำนวนทั้งหมด ๕๕๕ คน และมีผู้ผ่านการอสอบสัมภาษณ์ จากเดิม ๕๕๕ คน และมีนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการเข้ารอบทั้ง ๓ คณะต่อไป จำนวน ๓๘๗ คน สำหรับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ผ่านทางเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ทางเว็ปไซต์ www.lpc.rmutll.ac.th ใน

           สำหรับวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป  หลังจากนั้น ให้นักศึกษษดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา หรือที่เคาท์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศในวันที่ ๒๗-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา