โลโก้เว็บไซต์ สภ.เมืองลำปาง จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา ณ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สภ.เมืองลำปาง จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 569 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมพบปะกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบหอพัก ร้านเกม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสุรา บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

      โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโทอุทัย คำเสน รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone) เพื่อเป็นการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา มุ่งเน้นในเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา การมั่วสุมในสถานบริการ การเล่นเกมอินเตอร์เนต และร้านจำหน่ายสุรารอบสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างกัน เพื่อให้หน่วยงาน ร้านค้า หอพัก ผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้รับทราบและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา