โลโก้เว็บไซต์  ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดลำปาง) ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดลำปาง) ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 398 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลแห่งประเทศไทย (จังหวัดลำปาง) ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลดังกล่าว มีหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การทุจริตคอรัปชัน เป็นปัญหาสำคัญที่สะสมมาเป็นเวลานาน และฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาตลอด ไม่เพียงแต่จะทำให้รัฐบาลสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมในสังคม จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐบาล ในการต่อต้าน ยับยั้ง และลดปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยคงไม่ใช่หน้าที่เฉพาะของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ที่จะแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน และสั่งสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งต้องเป็นหน้าที่เราทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน แสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

นอกจากนี้จังหวัดลำปาง ยังได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ “ลำปางสุจริต” โดยใช้แนวทางประชารัฐ ในการดำเนินการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามทุจริต ตลอดจนนับเป็นโอกาสอันดีที่ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” (ประเทศไทย) โดยการนำประชาชนทั้งประเทศประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชัน ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกลาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรับชม รับฟัง พร้อมกันทุกจังหวัดลทั่วประเทศอีกด้วย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวปิดท้าย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา