โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนกลาง” สู่การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนกลาง” สู่การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 412 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบทะเบียนกลาง ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

         การอบรมโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคุณบรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๐ ราย  แบ่งการจัดอบรมเป็น ๒ รอบ ภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพในการใช้งานระบบทะเบียนกลาง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบทะเบียนกลางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังจะช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานระบบทะเบียนกลาง และจะทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวปิดท้าย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา