โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-12-08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้มีรายชื่อต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559  เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีบริการรถรับ-ส่งผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ฟรี จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยผู้ประสงค์ใช้บริการรถรับ – ส่ง สามารถกรอกข้อมูลยืนยันสิทธ์ด้านหลังรายชื่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30ประจำปีการศึกษา 2558
พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ปี ๒๕๖๐ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร  แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๘ แห่ง (ธัญบุรี,กรุงเทพ,ตะวันออก,พระนคร,รัตนโกสินทร์,ล้านนา,สุวรรณภูมิและอีสาน)  วันที่ ๒๐ - ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั... >> อ่านต่อ


ฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนกลาง” สู่การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบทะเบียนกลาง ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ          การอบรมโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคุณบรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๕๙
พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กว่า ๓๐๐ คน ร่วมกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๕๙ ณ แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตระหนักในคุณค่าของข้าว ซึ่งเป็นพืชที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไท... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา Thailand 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ ก้าวอย่างไรให้ทันโลก
พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          7 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาหัวข้อ Thailand 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ ก้าวอย่างไรให้ทันโลก ณ ห้องบรรยายรวม (เธียร์เตอร์) อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดสัมมนา          นางสาววรวรรณ ฟักเจริญ ประธานนักศึกษาจัดสัมมนา กล่าวว่า การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นการฝึกปฏิบัติทักษะด้านการจัดสัมมนาในรายวิชาสัมมนาการจัดการซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษา... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน
พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

           บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  มีควาประสงค์เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในตำแหน่ง ดังนี้1.พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน) จำนวน 50 อัตรา >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการ FameLap
พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               บริติช เคานชิล ประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ FameLap ให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารงานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศษสตร์ และคณิตศาสตร์   ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.081-82153098   >> อ่านต่อ


ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ขาดคุณสมบัติ ให้ทักท้วงภายใน 10 วัน ทำการนับแต่วันประกาศ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตขับรถ
พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรโดยการเพิ่มเนื้อหาการอบรมจาก 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง และผู้ขอต่ออนุญาตขับรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-315106 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา