โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 494 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กว่า ๓๐๐ คน ร่วมกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๕๙ ณ แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตระหนักในคุณค่าของข้าว ซึ่งเป็นพืชที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนาน การน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ แบบลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นแนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงและถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนวิถีชีวิตที่งดงามของคนไทยได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวปิดท้าย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา