โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา Thailand 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ ก้าวอย่างไรให้ทันโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา Thailand 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ ก้าวอย่างไรให้ทันโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          7 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาหัวข้อ Thailand 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ ก้าวอย่างไรให้ทันโลก ณ ห้องบรรยายรวม (เธียร์เตอร์) อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดสัมมนา
          นางสาววรวรรณ ฟักเจริญ ประธานนักศึกษาจัดสัมมนา กล่าวว่า การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นการฝึกปฏิบัติทักษะด้านการจัดสัมมนาในรายวิชาสัมมนาการจัดการซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและสัมมนาปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยการบูรณาการทฤษฎีความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพและปัญหาต่างๆของการจัดการธุรกิจ
          การจัดสัมมนาครั้งนี้ คณะทำงานได้เลือกเอาหัวข้อ Thailand 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ ก้าวอย่างไรให้ทันโลก เนื่องจากเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ ใกล้ตัวและสามารถนำมาปรับใช้ได้จริง ทั้งนี้ได้จัดในรูปแบบของการเสวนา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์  เกียรติวิภาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณพัฒนา  บุญเป็ง กรมมการผู้จัดการ บรษัทฮักยู จำกัด (ฟาร์มแกะฮักยู) และคุณพัทราภรณ์ กันยะมี จากบริษัท The Little Onion Factory จำกัด เป็นวิทยากรร่วมเสวนา โดยมีนักศึกษาจากสถาบันในจังหวัดลำปางเข้าร่วมกว่า 300 คน  ประธานนักศึกษาจัดสัมมนา กล่าวนตอนท้าย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา